پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 فهرست اماكن تاريخي شهر دزفول

ردیف

نام مكان

قدمت

موقعيت

1

جندی شاپور

ساسانی

اسلام آباد بعد از کانال آب

2

پل ساسانی

ساسانی

انتهای غربی خیابان منتظری

3

مسجد جامع

قرن 3 و 4 ه . ق

خ امام خمینی(ره)، محله­ی مسجد

4

تپه چغامیش

قرن 3 و 4 ه . ق

روستای دولتی، شرق جاده­ی دزفول - شوشتر

5

بقعه شاه ­رکن­الدین

قرن 12 ه . ق

محله­ی شاهرکن­الدین، مرکز محله

6

مسجد لب خندق

قاجاریه

خ امام خمینی شمالی، پشت سبزقبا، کوچه­ی شهدا

7

بقعه رودبند

صفویه

محله­ی رودبند ساحل رودخانه­ی دز

8

آرامگاه یعقوب لیث صفاری

سلجوقی

15 کیلومتری شرق دزفول، جاده­ی دزفول - شوشتر، روستای اسلام آباد

9

بقعه محمد بن جعفر طیار

تیموری

روستای محمد بن جعفر

10

خانه­ی قلمبر

قاجاریه

خ امام خمینی جنوبی(ره)، محله­ی میاندره

11

منزل قدیمی نیل زن

پهلوی اول

میدان ساعت، محله­ی مسجد، خیابان آیت­لله طالقانی

12

اداره میراث فرهنگی دزفول

قاجاریه

محله­ی قلعه، جاده­ی ساحلی

13

خانه­ی سوزن­گر

قاجاریه

محله­ی قلعه

14

تپه­ی بالنجان

ایلامیان

25 کیلومتری غرب دزفولروستای امام حسین، چهارراه آوج، شهر امام خمینی

15

چغابنوت

پیش از تاریخ

6 کیلومتری غرب چغامیش

16

مسجد ضیایی

قاجاریه

خ امام خمینی(ره)، محله­ی ملا حاجی، مرکز محله­ی مقدسیان

17

آسیاب­های آبی قدیم دزفول

ساسانی - اسلامی

حد فاصل پل قدیم و پل جدید، امتداد جاده­ی ساحلی

18

بقعه سید محمود

اسلامی

محله­ی صحرابدر مشرقی، جنب خ آموزش و پرورش

19

ساباط پروهان

قاجاریه

محله­ی قلعه، کوچه­ی پروهان

20

مسجد سیاهپوشان

قاجاریه

محله­ی قدیمی سیاهپوشان

21

ساباط سلیم

قاجاریه

محله­ی مسجد، محله­ی شاهرکن­الدین

22

ساباط کوچه­ی ناهید

قاجاریه

محله­ی قلعه، کوچه­ی ناهید، جنب مسجد عامی(نبوی)

23

بقعه سید عبدلله داعی

قاجاریه

محله­ی رودبند

24

کوه آجرپزی

پهلوی اول

منطقه­ی 86 هکتار، بافت جدید شهر

25

مسجد نبوی

اواخر قاجار

محله­ی قلعه، جنب مسجد کجبافان و جنب کوچه­ی ناهید

 

 

 

 

 

 

26

بقعه علی مالک

قاجاریه

کوچه­ی علی مالک

27

مسجد معزی

اواخر قاجار - اوایل پهلوی

محله­ی بازار(محله­ی قلعه)

28

ساباط کاروان

قاجاریه

محله­ی قلعه، محله­ی صحرابدر مغربی

29

ساباط بی­دل

قاجاریه

محله­ی قلعه، کوچه­ی بی­دل

30

خانه­ ی شایگان

قاجاریه

محله­ی قلعه، خیابان ساحلی، کوچه­ی منصور

31

خانه­ ی عباس­قلی

قاجاریه

محله­ی شاه­رکن­الدین

32

خانه­ ی­ عدل

قاجاریه

محله­ی قدیمی مسجد

33

خانه­ ی شیخی دزفولی

پهلوی

محله­ی سیاهپوشان، پشت مسجد لب­خندق

34

خانه­ ی مستوفی(سرتیپ)

قاجاریه

حاشیه­ی شمال­شرقی محله­ی مسجد، محله­ی پیرنظر

35

خانه­ ی اشرف کوچک

اواخر قاجار - اوایل پهلوی

محله­ی پیرنظر

36

خانه­ ی کارگر هودی

اواخر قاجار - اوایل پهلوی

محله­ی قدیمی سیاهپوشان

37

خانه­ ی گلاب خیام

پهلوی

محله­ی سیاهپوشان

38

خانه­ ی باغبان

قاجاریه

محله­ی بازار

39

خانه­ ی صفوی

قاجاریه

محله­ی پولادیان، خ شریعتی، کوچه­ی پایاب

40

خانه­ ی امیدی

اواخر قاجار

محله­ی سیاهپوشان

41

خانه­ ی بزی بزرگ

قاجاریه

محله­ی سید محمود(صحرابدر شرقی)

42

خانه­ ی تقی­بابا

پهلوی دوم

محله­ی قلعه، محله­ی میاندره، روبه­روی مجموعه قلمبر

43

خانه­ ی اشعری

پهلوی اول

محله­ی کلانتریان، محله­ی صحرابدر مغربی

44

خانه­ ی میرشکار

پهلوی اول

محله­ی صحرابدر مغربی

45

خانه­ ی جوکار

پهلوی

محله­ی مقدسیان، محله­ی لوریان، کوچه­ی لوریان

46

خانه ­ی کوهی­نژاد

قاجاریه

محله­ی قلعه، خیابان ساحلی

47

خانه­ ی جوان

پهلوی

محله­ی قلعه

48

بوم عرب

اواخر قاجار

محله­ی میاندره، محله­ی قلعه

49

خانه­ی دیانتی

اواخر قاجار

محله­ی صحرابدر مشرقی، محله­ی شاه­رکن­الدین، روبه­روی مسجد

50

خانه­ ی عدلی

قاجاریه

محله­ی پیرنظر، محله­ی چولیان

51

خانه­ ی معزی

اوایل قاجار

محله­ی قلعه(بازار) گذر اصلی

52

خانه­ ی رودبندی

اواخر قاجار - اوایل پهلوی

محله­ی پولادیان، نزدیک حرم سبزقبا

53

خانه­ ی حسین­وند

قاجاریه

محله­ی مقدسیان، محله­ی لوریان

54

خانه­ ی خلج قصاب

اوایل قاجاریه

محله­ی قلعه کوچه­ی مجدیان

55

خانه­ ی رمضان چائیده

قاجاریه

محله­ی لوریان

56

خانه ­ی حسین­وند

قاجاریه

محله­ی ساکیان، محله­ی لوریان

57

اتاق نخل کلبی­خان

قاجاریه

محله­ی میان­دره، کوچه­ی مینا، جنب کوچه­ی مرجان

58

خانه­ ی چینی­ساز

قاجاریه

محله­ی صحرابدر مغربی، روبه­روی  مسجد دروازه

59

خانه­ ی زرنگ­زاده

قاجاریه

محله­ی لوریان

60

مسجد ظهیر­الاسلام

قاجاریه

محله­ی لوریان

61

خانه­ ی عالمشاه

قاجاریه

محله­ی صحرابدر مغربی، محله­ی میاندره

62

خانه ­ی کاشانی

قاجاریه

محله­ی میاندره، محله­ی صحرابدر مغربی

63

خانه­ ی خوش­کلام

قاجاریه

محله­ی ساکیانمحله­ی مقدسیان، ملاحاجی

64

خانه­ ی حاجی حسین­وند

قاجاریه

محله­ی لوریان، جنب مسجد ظهیر­الاسلام

65

خانه­ ی داعی

قاجاریه

محله­ی رودبند

66

خانه­ ی رحیمی

قاجاریه

محله­ی لوریان، محله­ی مقدسیان، ملاحاجی

67

خانه­ ی پاکارزاده 1

اواخر قاجاریه - اوایل پهلوی

محله­ی مقدسیان، محله­ی ساکیان

68

خانه­ ی نادری

قاجاریه

محله­ی لوریان

69

خانه­ ی پاکارزاده 2

پهلوی

محله­ی لوریان(محله­ی خراطان)

70

خانه ی ضیائی

قاجاریه

محله­ی مسجد

71

خانه­ ی کاظم خبازی

قاجاریه

محله­ی لوریان

72

خانه­ ی دارایی

قاجاریه

محله­ی ساکیان

73

خانه­ ی زهرا آذر آباد

اوایل پهلوی

محله­ی ساکیان

74

خانه­ ی میرزایی

قاجاریه

محله­ی لوریان

75

خانه ی فیلبان­زاده

قاجاریه

محله­ی مجدیان 

76

خانه ­ی صفر نان­خور

قاجاریه

محله­ی ساکیان

77

خانه­ ی نفیسی

قاجاریه

محله­ی میاندره

78

ساباط کاظم لامی

قاجاریه

محله­ی مشک­دوزان

79

خانه­ ی دریکوندی

قاجاریه

محله­ی لوریان

80

خانه ­ی بی­باز

قاجاریه

محله­ی لوریان

81

خانه ­ی عشیری

قاجاریه

محله­ی صحرابدر مغربی

82

خانه­ ی چانه­قرمز

قاجاریه

محله­ی لوریان

83

خانه ­ی زرگر

قاجاریه

محله­ی مجدیان

84

حمام میاندره

صفویه

محله­ی میاندره

85

خانه­ ی دلور

قاجاریه

محله­ی ساکیان

86

خانه­ ی مصطفی آذرباد

قاجاریه

محله­ی لوریان

87

خانه­ ی حسین­وند ناصری

قاجاریه

محله­ی ساکیان

88

خانه­ ی مرد سلطانی

قاجاریه

محله­ی میاندره

89

خانه­ ی یک خلیلو

قاجاریه

محله­ی مشک­دوزان

90

خانه­ ی شوشتری

قاجاریه

محله­ی لوریان

91

خانه­ ی اشعری

قاجاریه

محله­ی صحرابدر مغربی

92

خانه­ ی سعادت­بخش

قاجاریه

محله­ی لوریان

93

خانه­ ی موذن مسجدی

قاجاریه

محله­ی لوریان

94

خانه­ ی تهرانی

قاجاریه

محله­ی میاندره

95

مدرسه­ ی آیت­لله معزی

اواخر قاجاریه

محله­ی قلعه

96

مسجد حاج صوفی

قاجاریه

محله­ی سیاهپوشان

97

خانه­ ی تونی

قاجاریه

محله­ی ساکیان

98

خانه­ ی میش­کش

قاجاریه

محله­ی لوریان

99

خانه­ ی معصومی

قاجاریه

محله­ی صحرابدر مغربی

100

خانه­ ی کاظم لامی

قاجاریه

محله­ی مشک­دوزان

  

 

 

 

 

101

خانه­ ی فیروزی

قاجاریه

محله­ی لوریان

102

خانه­ ی بهرام­وند

قاجاریه

محله­ی صحرابدر مغربی

103

خانه­ ی حاجی­وند

قاجاریه

محله­ی سیاهپوشان

104

خانه­ ی قلمبر 2

قاجاریه

محله­ی میاندره

105

بقعه سوار غیب 1

قاجاریه

جاده­ی بن جعفر، بعد از چها راه آوج

106

کاروان­سرای قندی

 

محله­ی مسجد، نبش میدان امام خمینی(ره)

107

بقعه­ ی علی­بن­یحیی

اوایل پهلوی

جنب قبرستان بهشت علی

108

بقعه­ ی مقام علی

صفویه

محله­ی صحرابدر مغربی

109

بقعه سوار غیب 2

اوایل پهلوی

جاده­ی اسلام آباد، 4 کیلومتری شهر دزفول

110

بقعه­ ی صعصعه

قاجاریه

محله­ی صحرابدر مغربی، محله­ی میاندره

111

قبرستان و بقعه­ی بابا یوسف

صفویه

محله­ی رودبند، جنب پل سوم

112

بقعه­ ی پیر کهنک

صفویه

جاده­ی اسلام آباد، بعد از روستای کهنک

113

حمام کرناسیان

قاجاریه

حاشیه­ی جنوب محله­ی کرناسیان

114

خانه­ ی رخشان فر

صفویه

محله­ی میان­دره

115

حمام شاه­رکن­الدین

صفویه

محله­ی شاه­رکن­الدین

116

بقعه­ ی بی­بی گزیده

قرن 9 ه.ق

محله­ی رودبند

117

بقعه­ ی شاه­خراسان

قاجاریه

روبه­روی مصلی

118

بقعه ­ی عباس­علی

صفویه

محله­ی صحرابدر مشرقی

119

بقعه­ ی سادات نبوی

قاجاریه

محله­ی احمد کور، کوچه­ی ناهید، جنب مسجد دروازه

120

بقعه ­ی سید صبور

قاجاریه

محله­ی صحرابدر مشرقی

121

مسجد میان­دره

صفویه

محله­ی میاندره

122

مسجد شاه ­رکن ­الدین

صفویه

محله­ی شاه­رکن­الدین

123

مسجد کجبافان

قاجاریه

محله­ی قلعه

124

مسجد دروازه

اواخر قاجاریه

خ صالقانی غربی، گذر اصلی محله­ی قلعه و احمد کور

125

مسجد زارعان

صفویه

محله­ی صحرابدر مشرقی، خ منتظری شرقی، کوچه­ی شاه­رکن­الدین

126

ساباط غفوریان

اواخر قاجار

خ طالقانی، محله­ی شاه­رکن­الدین

127

مسجد آفتاح

قاجاریه

خ امام خمینی شمالی، محله­ی ساکیان، کوچه­ی شهدا، کوچه­ی باستان

128

خانه­ ی میرزا ابراهیمی

قاجاریه

خ امام خمینی شمالی، خ قاضی، کوچه­ی سهرابی

129

خانه­ ی رخ­گل گوسفندی

پهلوی اول

خ امام خمینی شمالی، بین خ شریعتی و خ قاضی، کوجه­ی استخر

130

خانه­ ی جعفرخان سهرابی

اواخر قاجار

خ امام خمینی شمالی، چهاراه قاضی، کوچه­ی استخر

131

خانه­ ی گلچین

اوایل پهلوی

محله­ی مسجد،خ طالقانی، جنب خانه­ی نیل­ساز

132

خانه­ ی علی­داد قاسمی

 

خ امام خمینی شمالی، محله­ی سرمیدان بزرگ، کوچه­ی هفت­پر

133

خانه­ ی حسین­وند لطفی

اواخر قاجار

خ امام خمینی شمالی، محله­ی سردره، کوچه­ی شهدا

134

خانه­ ی سید صدر

قاجاریه

خ امام خمینی شمالی، کوچه­ شهدا، نرسیده به خیمه­گاه

135

خانه­ ی شاهرکنی(قصاب)

قاجاریه

خ طالقانی، بین خ امام خمینی و مائده­نژاد

136

منبع آب قدیمی

پهلوی اول

جنب پل سوم، دور میدان رودبند

137

خانه­ ی محسنی

قاجاریه

خ امام خمینی جنوبی، محله­ی شاه­رکن­الدین

138

خانه­ ی مجاهد

قاجاریه

خ امام خمینی، روبه­روی حمام شاه­رکن­الدین

139

مقبره حاجی شیخ

قرون متأخر اسلامی

جاده­ی ساحلی، جنب بقعه امام­زاده رودبند

140

کاریز دره بمبره ترو

ساسانی

پشت کاشفیه، جنب تصفیه­خانه، سمت راست تصفیه­خانه

141

ساباط روغنیون

قرون متأخر اسلامی

خ منتظری شرقی، کوچه­ی شاه­رکن­الدین

142

بند سیاه­منصور

تاریخی

سه راه سیاه منصور، قبل از سه راه شلگهی

143

شوادون اتاق

قرون متأخر اسلامی

خ طالقانی غربی، کوچه­ی شهید دیانتی

144

ساباط کوچه­ی آبشار 1

قرون متأخر اسلامی

جاده­ی ساحلی، کوچه­ی آبشار

145

مسجد بازار

قرون متأخر اسلامی

خ شریعتی، کوچه­ی خراطان، نبش کوجه بازار

146

قلعه­ ی امیر بهمن خان صمصام

قرون متأخر اسلامی

سه راه سیاه منصور، بعد از سه راه روستای شلگهی، سه راه علی­شلگهی

147

آرامگاه سید ظهیر­الاسلام

قرون متأخر اسلامی

خ شریعتی، چنب پل جدید، جنب مدرسه­ی ظهیر

148

مسجد مرشد بکان

قرون متأخر اسلامی

خ امام خمینی(ره)، روبه­روی سبزقبا، کوجه­ی فولادیان

149

مسجد میثم تمار

قرون متأخر اسلامی

خ بلالا حبشی، بین جهاد و سجاد

150

کاریز دردهانه قمش­ها

تاریخی

پشت کاشفیه، جنب تصفیه­خانه آبیاری قدیم

151

ساباط زرنگار

قرون متأخر اسلامی

خ امام خمینی (ره)شمالی، کوچه­ی شهدا، کوچه­ی زرنگار

152

باغ گودول

قرون متأخر اسلامی

جاده­ی ساحلی، ابتدای خیابان قاضی

153

پله­ ی بچیلون

قرون متأخر اسلامی

جاده­ی ساحلی، محله­ی مقدمیان، کوچه­ی خیام، بالاتر از پیچ دوم کوجه

 

 

 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0